100 тэмдэгт бичих боломжтой

Таны оруулах зураг 480px- ээс багагүй өргөнтэй байх ёстой! Зураг оруулах
Drag and Drop хийж бас болно

Санамж:

  1. Нийтлэлийн гарчгийг тодорхой, дэлгэрэнгүй оруулна уу.
  2. Гадны эх сурвалжаас мэдээ, зураг оруулж ирж байгаа бол эх сурвалжийг "Эх сурвалж" хэсэгт заавал дурдаж оруулна уу.
  3. Нийтлэлийн хэсэгт эх сурвалжийг дурдсан бол зургийн эх сурвалжийг дурдахгүй байж болно.
  4. Зурагт мэдээ оруулж байгаа бол зургийн дэс дараа, байрлалыг зураг дээр даран чирж солих боломжтой.

Урьдчилан харах