Байгаль, ан амьтан
Орголтын аварга
15,592   2015/02/10   8  
Жигүүрт хосууд
2,414   2015/01/30   0  
Бушменууд
15,685   2015/01/22   15  
Жинхэнэ загасчлал
9,330   2015/01/13   5