Манай улсын нийт хүн амын 1 646.6 мянга нь эмэгтэйчүүд байна