15 нам, дөрвөн эвсэл мөрийн хөтөлбөрөө хүргүүлжээ

УИХ-ын сонгуулийн хуулийн дагуу улс төрийн намууд мөрийн хөтөлбөрөө өчигдөр ҮАГ-т хүргүүлсэн. МАН, АН, Сахих тун үндсэн хуулийн эвсэл, Та бидний эвсэл,  Шинэ эвсэл, Зөв хүн электронт гэх дөрвөн эвсэл зэрэг сонгуульд оролцох 15 нам, 4 эвслийн 19 мөрийн хөтөлбөрөө хүргүүлсэн байна. 

УДШ-д бүртгэлтэй 35 улс төрийн хүчин байдаг. Эдгээрээс 27 нам сонгууль оролцох аж. Үндэсний аудитын газар намуудын мөрийн хөтөлбөр  хуулийн заалтад нийцэхийг хянах юм.